Information about Covid19:
Please read our information on how we are supporting residents and businesses, as well as information on affected services.

Dyski Kernewek

Kevewgh kedhlow omma a-dro dhe hensyow dhe dhyski Kernewek, fatel yllowgh y gomendya yn agas skol, an pyth dhe wul mar mynnowgh dalleth klass ha py asnodhow yw kavadow.

Yma puptra war’n wiasva Go Cornish anodho mayth eus edhom dhywgh rag dhyski Kernewek. Hwi a yll kavos manylyon a glassow ha steusow kavadow, nebes lavarow avel kynsa kamm ha kevrennow dhe gedhlow pella ha gwiasvaow erel.

Kevewgh klass yn agas ogas

 

Yma nebes skolyow a dhysk nebes Kernewek seulabrys hag yma asnodhow omma rag skoodhya dyskadoryon a vynn y dhyski. Ni a vynn displegya skoodhyans rag skolyow, dyskadoryon ha kerens y’n vledhenyow a dheu may fydh moy a jonsow rag fleghes dhe dhyski Kernewek.

Kyn-skol

Hwi a allsa danvon agas flogh dhe Gyn-skol Kernewek, po ni a yll restra trenyans rag dyskadoryon vledhynnyow a-varr may hallons i komendya Kernewek dhe fleghes yowynk.

Skol Gynsa

An yeth Kernewek yw dhe les kyns oll rag omvyska fleghes yowynk yn pub lown a gors-dyski der alosegi displegyans a skiens a le. Kernewek a brovi komendyans da ynwedh dhe dhyski yethow erel.

Skol Nessa

An yeth kernewek a yll diaswonyshe pub testen ha gweres studhyoryon hy neshe gans dewlagas nowydh.  Kyn tesedh dhe yeth hag amkanow dyski teythyek, y hyll keworra sewyansow dyski dhe Ilow, Drama, Doronieth, Istori, hag erel.

Mar tiskowgh Kernewek seulabrys po mars esowgh ow prederi a-dro dhe dhalleth klass, gwrewgh omjunya gans an kowethas dyskadoryon “Ros Dyski”.  Ros Dyski yw restrans drehevys rag ri skoodhyans dhe’n re na usi ow tyski an yeth Kernewek.

Rag dismygi moy po mar mynnowgh omjunya, kewgh dhe wiasva Ros Dyski mar pleg.

WJEC (Welsh Joint Education Committee)/CBAC a brof lemmyn kwalifians yeth nivel entrans yn Kernewek lemmyn.

WJEC/CBAC a brof kadon a gwalifiansow yeth QCF (Framweyth Kwalifiansow ha Kresys). An kwalifiansow a re kresys yn formel dhe dhyskoryon rag diskwedhes aga gallos yn keskomunya yn yeth aral. Dyskoryon a dhiskwedh an pyth a "yllons y wul" gans aga yeth nowydh, a-der an pyth anodho may hyllons i perthi kov.

Yma tri unses dhyworta may tewisir hag orth nivel entrans an arvreusyans yw yn Kernewek kewsys hepken (nyns eus paperyow skrifys). An tri unses yw:

  • Keskomunya ha kedhlow personel 
  • Aktivitys Kowethasek 
  • Adhyskans hag arveth

Ombrofyoryon a yll dewis yn py unsesow aga bos apposys, ha dewis unsesow dyffrans yn bledhynnyow diwettha orth nivel ughella may tisplekkons downder ha kadon aga Hernewek dres termyn.

Res yw bos kovskrifys entransow ombrofyer rag Gwenton 2019 ynter 21 mis Meurth 2019 ha 30 mis Ebrel 2019.

Kestevewgh Sodhva an Yeth Kernewek mar pleg rag kedhlow pella. Y hyllir kavos moy a gedhlow a-dro dhe gwalifiansow yeth WJEC/CBAC orth gwiasva WJEC.

Kedhlow pella rag dyskadoryon hag ombroforyon:

Policis Kresen Apposyans: