999 Advice for Migrant Workers

Advice to migrant workers from the Emergency Services

This DVD offers advice to migrants working in the West Country from the fire and rescue service, police and ambulance services.  It has been prepared with the assistance of Amber Initiatives, who provide support to people from Eastern Europe. The DVD is in: English, Polish and Russian.

Continue reading

Polish: W tym DVD straż pożarna, policja oraz pogotowia ratunkowe udzielają  porad pracującym w Devon i Kornwalii osobom z zagranicy . Zostało ono przygotowane przy udziale Amber Initiatives, które zapewnia pomoc osobom z Europy wschodniej. DVD jest w językach angielskim, polskim i rosyjskim.

Russian: Это DVD содержит информацию и советы, подготовленные полицией, пожарной службой и национальной службой здравоохранения для мигрантов, работающих в Девоне и Корнуоле. DVD было подготовлено при активном участии Amber Initiatives, компании, оказывающей помощь мигрантам из стран Восточной Европы. DVD на английском, польском и русском языках.

Advice from the Ambulance Service
How to call for an ambulance and get the best from the British National Health Service

Polish: Porady pogotowia ratunkowego dla pracowników z zagranicy
Jak wezwać karetkę i w pełni wykorzystać usługi brytyjskiej państwowej służby zdrowia (NHS)

Russian: Информация скорой медицинской помощи для работников-мигрантов
Как вызвать скорую помощь и пользоваться услугами государственной службы здравоохранения Великобритании

Advice from the Fire and Rescue Service
How to stay safe in the home and what to do in the event of a fire

Polish: Porady strazy pozarnej dla pracowników z zagranicy
Jak bezpiecznie mieszkać i co robić w przypadku pożaru

Russian: Информация пожарной бригады для работников-мигрантов
Как обеспечить безопасность жилища и что делать в случае пожара

Advice from the Police
How to stay safe and within the law

Polish: Rady Policji
Jak być bezpiecznym i przestrzegać prawa 

Russian: Информация от полиции
Как оградить себя от опасности и оставаться в рамках закона

The above videos have been prepared with the assistance of Amber Initiatives, who provide support to people from Central and Eastern Europe.